Boty, které dobývají svět

Zlín, 1.–3. 5. 2014

Výstavy

CI.CZ – Firemní styl v České republice po roce 1990

Krajská knihovna Františka Bartoše, Baťův institut – 15. budova továrního areálu Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Otevírací doba: po, út, čt, pá 9:00–19:00 hod.
st 12:00–19:00 hod.
so 9:00–12:00 hod.

Vernisáž: 3. 5. 2014, 14 hod.

Výstava představuje výběr projektů, jež se staly významnými tím, že si z různých důvodů vydobyly příkladného postavení, ať už prvenstvím svého vzniku, inovativní formou výtvarného řešení, nebo komplexním dosahem na vývoj Corporate Designu. Chce v prvé řadě širší veřejnosti představit vynikající příklady, koncepci a metodiku práce odborníků, kteří se tvorbou a rozvojem vizuálního stylu u nás na profesionální úrovni zabývají. Jejím posláním je dokumentovat význam práce v oboru, který u nás ještě nemá vybudované tak široké zázemí jako například reklama a přitom stále více ovlivňuje to, jak v našem prostředí komunikujeme a jak se v něm cítíme.

Výstavní projekt CI.CZ – Firemní styl v České republice po roce 1990 byl v letech 2007 až 2008 představen v Praze, Brně, Vídni, New Yorku a Tokiu. Výstava v rámci MEET CZECH DESIGN je původní verze výstavy aktualizovaná o projekty vzniklé po roce 2007.

K výstavě vychází reprezentativní publikace, která na 240 barevných stranách přináší nejen ukázky a popis vybraných projektů, ale také historii českého grafického designu 20. století, metodiku projektů Corporate Design, terminologický slovník a medailony vystavujících grafických designérů.

Kvalitní firemní styl a vizuální prezentace je v dnešní době nezbytným předpokladem úspěchu!

Design pneumatik jako umělecké dílo

Alternativa – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, 1.–3. 5. 2014
Otevírací doba: 1. 5. 10:00–16:00 hod., 2. 5. 8:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod., 3. 5. 10:00–16:00 hod.

Vernisáž: 2. 5. 2014, 14.00 hod,

Netradiční prezentace průmyslového designu firmy Continental. Popis a představeni "patternu" pneumatiky 2D formou na místo běžně používaného navrhování nových tvarů pomocí standardních software s výstupy 3D a modifikované tvary jednotlivých figur nezávisle na osách x, y, graficky jednoduché černo–stříbrné výstupy na hliníkových foliích Dibont. Pro vývoj konstrukce pneumatik byl rok 1904 s uvedením pneumatiky s plochým běhounem fy Continental, o rok později opatřen vzorkem, který zlepšoval její jízdní vlastnosti atak to pokračuje v různých modifikacích do současnosti do t.j. do roku 2014
Můžete se těšit speciálně na prezentované 3 D modely, předcházející vlastní výrobě formy.

Designem k prosperitě

Alternativa – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
Otevírací doba: 1. 5. 10:00–16:00 hod., 2. 5. 8:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod., 3. 5.10:00–16:00 hod.

Vernisáž: 2. 5. 2014, 14 hod.

V rámci projektu Designem k prosperitě se společnost Dynamo design rozhodla mapovat české firmy, které vsadily na design a spolupráci s designéry. Mnohým z těchto společností přineslo rozhodnutí pracovat s designem jako se strategickou inovací příznivé ekonomické výsledky a možnost proniknout na nové trhy. Projekt se proto soustředil na reflexi přímých i nepřímých vlivů designu na tržní úspěchy firmy. Takový pohled nemá v českém kontextu obdoby. Až dosud se hodnotila kvalita designu odděleně od jeho vlivu na prosperitu a konkurenceschopnost výrobce. Projekt Designem k prosperitě se proto snaží firmám ukázat, proč by měly investovat do vzniku a vývoje nového designu a co jim to přinese. Projekt by měl být inspirací pro malé a střední firmy, jak využít kvalitní design jako nástroj růstu a prosperity.

Investovat do kvalitního designu a spolupracovat s designery se v dlouhodobém horizontu firmám vyplatí!

K výstavě byl vydán katalog,který bude na místě k dispozici na CD

Přednáška na toto téma se koná 2. 5. 2014 od 11 hod., Baťův institut, 15. budova továrního areálu, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.

Výstavy Městské zásahy Zlín 2014

výstava v zámeckém parku, Soudní 1, 760 01 Zlín

Vernisáž: 3. 5. 2014, 18 hod.

Projekt vznikl v roce 2007 v bratislavském ateliéru VALLO SADOVSKÝ. Po velkém úspěchu v Bratislavě byl projekt realizován v Praze, Brně, Jablonci nad Nisou a v Ostravě. A NYNÍ TAKÉ VE ZLÍNĚ.
Hlavním cílem projektu Městské zásahy, který ve Zlíně organizuje občanské sdružení aArchitektura, je vyzvat architekty, urbanisty, studenty a umělce, aby vyslovili svůj názor na místa ve veřejném prostoru, která by zasloužila změnu. K realizaci jakéhokoliv návrhu vede složitá cesta. Toto může být její začátek. Vkládat své podněty mohou samotní občané.

Projekt Městské zásahy Zlín bude zakončen výstavou zaslaných návrhů a vydáním katalogu, v němž budou publikovány všechny návrhy.
Veřejný prostor je každodenní součástí našeho života, nebuďme proto vůči němu lhostejní!

Místa (spolu)práce – Realizace ve městě a veřejném prostoru

Park u bývalého Centroprojektu, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Vernisáž: 2. 5. 2014, 16 hod.

Základním cílem výstavy je představení deseti projektů, které vznikaly pro veřejný prostor ve spolupráci architekt–designér, architekt–umělec, architekt–kurátor–umělec, atd. Projekty byly zdařile dokončeny a ilustrují důležitost mezioborové spolupráce v České a Slovenské republice.

Utváření veřejného prostoru je místem mezioborové spolupráce!

Multimediální podoby konceptuálního designu

CreativeHillCollege, areál Filmových ateliérů, Filmová 174
Otevírací doba: po dobu celého festivalu od 10:00–18:00 hod.

Vernisáž: 1. 5. 2014, 18 hod.

Výstava se věnuje divácky atraktivní mixu konceptuálního designu a moderních multimediálních technologií. Návštěvník doslova zažije na vlastní kůži několik netradičních interaktivních exponátů. Co vše se skrývá v zatemněných místnostech filmových ateliérů? Výstava vznikla ve spolupráci s Ateliérem multimediální tvorby Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

Oblast multimediální tvorby patří mezi nejdynamičtější odvětví kreativního průmyslu. Konceptuální design je pak jeho divácky velmi žádanou součástí. Tato výstava se nenavštěvuje, ale prožívá.

Navštivte unikátní ateliér, kde tvořil světoznámý filmový mág Karel Zeman a jeho kolegyně Hermína Týrlová. Tyto prostory jsou jinak veřejnosti běžně nepřístupné.

Niance – MIXER STAGE

NIANCEgallery/DOČAsná (Růmy 1643)
Otevírací doba: 28. 4.–3. 5. 2014, otevřeno 10:00–18:00 hod.

Vernisáž: 2. 5. 2014, 20 hod.

Drobné Niance v umělecké tvorbě – Projekt studentů uměleckých oborů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jehož podstatou je konceptuální tvorba. V rámci Niance proběhly 2 workshopy – výlety, na nichž vznikala díla za pochodu, na téma Land Art a prostorová tvorba v centru Zlína. Součástí projektu je i plánovaná výstava, kde bude k vidění fotodokumentace z již proběhlých workshopů a výstava prostorových instalací členů týmu Niance.

Queens Graffiti Jam – MIXER STAGE

Čelní stěna zdi podchodu v parku u autobusového nádraží
Otevírací doba: 1.– 2. 5. 2014, Výstava otevřena 10:00– 18:00

Vernisáž: 1. 5. 2014, 20:00 hod.

Tvorba graffiti na starou zeď v parku u zlínského autobusového nádraží. Writeři neboli graffiti mágové budou svým jedinečným stylem přetvářet prostředí zlínského parku u nádraží. Účastníky této exhibice budou: NONECK, LUDĚKEIM, EIKUL, DSLajfstajl a „graffiťácká“ legenda NOMAD.

Viktorův byt – MIXER STAGE

Max32 – prostory Divadla, 32. budova areálu Svit
Otevírací doba: 29. 4.–3. 5. 2014, výstava otevřena 10:00–18:00 hod.

Vernisáž: 1. 5. 2014, 17 hod.

Netradiční výstava studentů uměleckých ateliérů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je koncipovaná jako reálný byt, který je složen s designových kousků studentů uměleckých oborů. Výstava má svůj vlastní příběh o Viktorovi a jeho životě v designovém bytě. Již v roce 2006 byla k vidění jako součást festivalu Mixer.

Přijďte zažít opravdu unikátní výstavu prací studentů uměleckých ateliérů.

Zlín – kolébka českého designu

Zámek Zlín, Soudní 1, 760 01 Zlín, prostory bývalé restaurace
Otevírací doba: 1.–3. 5. 2014, po dobu celého festivalu otevřeno 10:00–18:00 hod.

Vernisáž: 1. 5. 2014, 16 hod.

Výstava počátků českého designu, který se zrodil ve Zlíně. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s opomíjenou, ale významnou součástí historie Zlína, regionu i celé republiky. Mimo jiné bude představen také příběh vzniku zlínských parkových laviček.

Výstava představuje počátky českého designu v širším kontextu meziválečného školství a kulturních aktivit podporovaných firmou Baťa ve Zlíně, a to unikátním, dosud neprezentovaným způsobem. V té době byly položeny základy, na nichž v druhé polovině 20. století vznikla řada významných institucí, především na poli designu. Prostřednictvím fotografií, dobových citátů a doprovodných textů má návštěvníkům přiblížit tento fenomén. Na výstavě bude zastoupena řada originálních designových návrhů.

Zlínská designová líheň

Zámek Zlín, Soudní 1, 760 01 Zlín
Otevírací doba: otevírací doba po dobu festivalu od 10:00–18:00 hod.

Vernisáž: 1. 5. 2014, 16 hod.

Časosběrná výstava designérů, kteří se narodili či studovali ve Zlíně, nebo se nechali Zlínem inspirovat ve své tvorbě.

Zlín je ve světě známý jako kolébka českého průmyslového designu. Výstava chce prokázat, že se určitě nejedná jen o dávnou historii. Ale že všude po světě úspěšně tvoří designéři, kteří ve Zlíně získali své profesní vzdělání.

Prozkoumejte na jednom místě tvorbu úspěšných profesionálních designérů, kteří ve svém oboru něco dokázali.

Navštivte také další akce

Boty, které dobývají svět

Zlín, 1.–3. 5. 2014

Tajemství za skleněnou oponou

Nový Bor, 13.–15. 6. 2014

Pavučina designu

Praha, 8. 9. – 19. 10. 2014

Roztočte kola designu

Mladá Boleslav, 12.–14. 9. 2014

Mozaika grafického designu

Brno, 2.–5. 10. 2014