Boty, které dobývají svět

Zlín, 1.–3. 5. 2014

Regionální atraktivity

Baťova vila

Webové stránky


Dům byl postaven v letech 1909-1911 a byl na svou dobu velmi prostý. Nechal si jej postavit geniální podnikatel Tomáš Baťa, zakladatel Baťových obuvnických závodů. Chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a stále vidět svou továrnu. Útulnost a funkčnost jsou hlavními atributy, kterým byl interiér a exteriér vily přizpůsoben. Vzhled domu a jeho okolí formovali architekti a stavitelé věhlasných jmen: J. Kotěra, F. Thomayaer, F.L. Ga hura a V. Karfík. Interiér je vyzdoben celou řadou architektonických a výtvarně-řemeslných skvostů.

Památník Tomáše Bati, Dům umění

Webové stránky


Dr. Kolaříka 2570, Zlín 760 01
Památník T. Bati - ve své době možná nejelegantnější výtvor městského i baťovského architekta Františka Lydie Gahury ve Zlíně. Po tragické smrti Tomáše Baťi při leteckém neštěstí v Otrokovicích v roce 1932, byla na vršku svahu prospektu internátů postavena budova Památníku T. Bati. Mezi dvěma velkými studijními ústavy vznikla krychlová budova ze železobetonového skeletu a skleněných výplní. Koncepce etáží byla variabilně měnitelná. Samotné dílo působilo velmi vzdušně, jako přirozené zakončení parkového prospektu internátů. Jako vzpomínka na zesnulého Baťu byl v interiéru památníku umístěn i model jeho letadla Junkers F 13.

Městské lázně

Webové stránky


Hradská 888, 760 01 Zlín
Budova zimních lázní byla postavena v roce 1950, na místě bývalé cihelny vedle Stadiónu mládeže. Stavba vychází z osvědčeného továrního železobetonového skeletu 6,15 x 6,15 cm, obvodové zdivo je cihelné spárované. Uvnitř objektu se nachází bazén o rozměrech 25 x 12m, parní lázeň , kosmetika, převlékárny. Uvnitř haly s bazénem se nachází galerie pro diváky a ochozy pro odpočinek plavců. Jižní průčelí budovy je prosklené a spojovalo tak opticky lázně s okolní přírodou.

Malotova vila


Zlín 3689, Zlín 760 01
Vila ředitele Maloty – další z ředitelských vil, postavených podle návrhu Vladimíra Karfíka je vila člena správní rady Baťových závodů Františka Maloty. Vila byla postavena mezi lety 1941–43 na svažitém kopci pod lesem v městské části na Lazech. Jako architektonický styl si F. Malota vybral tzv. "Porýnský styl", ale v díle se nezapřou Karfíkovy zkušenosti ze studijního pobytu u F.L.Wrighta. Zahrada je jakoby propojena s přilehlým lesem. Díky svažitému terénu je objekt trojpodlažní, skládá se ze dvou hmot – obytné jižní části a severní (obydlí personálu, garáže). Zvláštností jsou nárožní zalamovaná okna či vikýře. Součástí interiéru je mnoho původních součástí zařízení a nábytku.

Městské divadlo Zlín

Webové stránky


Třída Tomáše Bati 4091/32, 761 87 Zlín
Městské divadlo Zlín je repertoárovou divadelní scénou středoevropského typu. Nepřetržitě od roku 1946 spoluvytváří historii českého divadla a patří k jeho nejprogresivnějším scénám. Umělecký kredit zlínského divadla oceňuje odborná kritika i divácká veřejnost, je institucí, na jejíž půdě se setkávají čeští, polští a slovenští umělci. Divadlo plní ve Zlíně roli multifunkčního stánku kultury. Pořádá plesy, koncerty i akce pro děti, prosklené vstupní prostory slouží jako výstavní galerie.

Pomník T.G.Masaryka před kongresovým centrem


Náměstí T. G. Masaryka 5556, Zlín 760 01
Pomník zbudovaný ve Zlíně Tomáši Garrigue Masarykovi byl nejen výrazem úcty prvnímu československému prezidentovi, ale vyjadřoval i svébytnou tradici úzkých vztahů, spojení, jímž se vyznačovala tato osobnost spojená se Zlínem a okolním valašským krajem.

Zlínská radnice

Webové stránky


náměstí Míru 12, Zlín 760 01
Zlínská radnice se nachází na náměstí Míru ve Zlíně. Stojí na místě původní radnice, která vyhořela. Byla dokončena v roce 1923. V radnici sídlí Magistrát města Zlína.

Sochy Tomáš a Antonín Baťa

Webové stránky


univerzitní park
Jan Antonín byl nevlastním bratrem zakladatele obuvnické společnosti Baťa Tomáše. Po jeho smrti v roce 1932 zaujal v podniku jeho místo a pokračoval v budování továrny.

Zlínský zámek


Soudní 1, Zlín 760 01
Zámek Zlín je čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím uprostřed sadu Svobody v centru Zlína. V zámku má svoji stálou expozici také Krajská galerie výtvarného umění a sídlí zde Muzeum jihovýchodní Moravy. Mezi stálé výstavy muzea patří expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly, Pamětní síň Františka Bartoše a Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti. V přízemí západního křídla se nachází Zámecká restaurace a vinárna.

Baťův mrakodrap – budova 21

Webové stránky


třída Tomáše Bati 21, Zlín 760 01
Mrakodrap nechal postavit podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka Jan Antonín Baťa koncem 30. let minulého století. V 16. etáži je vyhlídková terasa a také kavárna, odkud je jedinečný výhled na Zlín a jeho okolí. Turistickým lákadlem je také plně funkční pojízdná kancelář šéfů baťovského koncernu, rovněž do ní mají turisté po předchozím ohlášení přístup.

Navštivte také další akce

Boty, které dobývají svět

Zlín, 1.–3. 5. 2014

Tajemství za skleněnou oponou

Nový Bor, 13.–15. 6. 2014

Pavučina designu

Praha, 8. 9. – 19. 10. 2014

Roztočte kola designu

Mladá Boleslav, 12.–14. 9. 2014

Mozaika grafického designu

Brno, 2.–5. 10. 2014