Boty, které dobývají svět

Zlín, 1.–3. 5. 2014

Přednášky

Design by Tescoma

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 1. 5. 2014, 12:45–14:15 hod.

Přednášející: Ladislav Škoda, šéf designcentra Tescoma

Přednáška je zaměřena na vývoj výrobků v české firmě Tescoma.

Designem k prosperitě

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 2. 5. 2014, 11:00 hod.

Přednášející: Michal Richtr, kurátor výstavy Dynamo Praha

V českém prostředí se design stal velmi populárním tématem, o které se zajímá i nejširší veřejnost. Obraz designu je však stále velmi jednostranný. Veřejnosti jsou pod pojmem design prezentovány produkty užitého umění nebo exkluzivního malosériového art designu, jejichž kvality jsou posuzovány výhradně v dekorativní rovině. Přesto je v Čechách zároveň vyvíjen kvalitní průmyslový a produktový design vyráběný ve velkých sériích.

V rámci projektu Designem k prosperitě se společnost Dynamo design rozhodla mapovat české firmy, které vsadily na design a spolupráci s designéry. Mnohým z těchto společností přineslo rozhodnutí pracovat s designem jako se strategickou inovací příznivé ekonomické výsledky a možnost proniknout na nové trhy. Projekt designem k prosperitě se proto soustředil na reflexi přímých i nepřímých vlivů designu na tržní úspěchy firmy. Takový pohled nemá v českém kontextu obdoby. Až dosud se hodnotila kvalita designu odděleně od jeho vlivu na prosperitu a konkurenceschopnost výrobce. Projekt Designem k prosperitě se proto snaží firmám ukázat, proč by měly investovat do vzniku a vývoje nového designu a co jim to přinese.

Projekt by měl být inspirací pro malé a střední firmy, jako využít kvalitní design jako nástroj růstu a prosperity.

Design, Life & Emotions

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 2. 5. 2014, 16:15–17:45 hod.

Přednášející: Lucie Koldová

Firemní identita z pohledu firemní komunikace

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 3. 5. 2014, 14:30–16:00

Přednášející: Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D., UTB

Přednáška se bude věnovat "jinému" úhlu pohledu na tvorbu značky a firemní identity, a to ne z pohledu designu, ale z pohledu komunikace a firemní kultury. Tyto prvky doplňují firemní design a tvoří společně firemní identitu, ze které pak vychází image značky.

Historie a tvorba studia Olgoj Chorchoj

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 2. 5. 2014, 14:30–16:00 hod.

Přednášející: Michal Froněk, zakladatel společnosti

Studio Olgoj Chorchoj bylo založeno Michalem Froňkem a Janem Němečkem v roce 1990 během jejich studií na pražské UMPRUM. Věnuje se urbanismu, architektuře, interiéru, výstavnictví a designu produktů, především skla, nábytku, svítidel a šperků. Sídlí v Praze na Libeňském ostrově, v bývalém sochařském atelieru navrženém Antonínem Novotným. Michal Froněk s Janem Němečkem od roku 1999 vedou na UMPRUM atelier produktového designu.

Produktový design mezi průmyslem a řemeslem

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 1. 5. 2014, 14:30 hod.

Přednášející: Thomas Feichtner

Thomas Feichtner je rakouský designér, který dosáhl značných úspěchů v oblasti průmyslového designu. Jeho nová práce v oblasti nábytku a navrhování předmětů se pohybuje na pomezí průmyslu a řemesla, masové výroby a originálu. Přednáška poskytuje podrobnou prezentaci jeho experimentálních pracovních postupů.

Spolupráce architekta a designéra na mezinárodní úrovni

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 2. 5. 2014, 12:45–14:15 hod.

Přednášející: Bohumil Novotný, designér mmCité+ a.s.

Přednáška bude pojednávat o celém projektu tramvajové trati v Zaragoze, Španělsko, 2010–2013.

Vizuální styl ČR a případové studie Corporate Identity z naší praxe

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 3. 5. 2014, 12:45–14:15 hod.

Přednášející: Ondřej Kafka, zakladatel Kafka Design, s. r. o., a vydavatel grafického časopisu FONT

Úroveň a styl vizuální prezentace má pro vznik dobré image subjektu klíčový a prakticky rozhodující význam. Tak by měly vystupovat i organizace státu. Jak je to řešeno u nás a jak v zahraničí?

Vizuální styl společnosti RUDOLF JELÍNEK Vizovice – historie a současnost

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 3. 5. 2014 , 11:00–12:30 hod.

Přednášející: Rostislav Illík, Univerzita Tomáše Bati

Přednáška se věnuje historickému vývoji fenoménu výroby destilátu ve Vizovicích. Autor přednášky se přímo podílel na redesignu vizuálního stylu firmy v letech 1996–2006.

Zlínská škola designu v mezinárodním kontextu

Baťův institut, 15. budova továrního areálu – přednáškový sál A, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 1. 5. 2014, 11:00–12:30 hod.

Přednášející: Lada Hubatová-Vacková

Jan A. Baťa si přál založit pragmaticky zaměřenou školu, která by vytvářela komerčně úspěšnou alternativu státnímu uměleckoprůmyslovému školství. Vedle tradičních předmětů se Baťova škola průkopnicky věnovala oborům, které tradiční „umprumky“ nevyučovaly: reklamě, výstavnictví, aranžérství a průmyslovému designu. Zejména průmyslový design, který se zrodil ve specifickém kontextu Zlína, získal i na mezinárodním poli respekt a výjimečnou pozici.

Přednáška se soustřeďuje na období od založení zlínské Školy umění v roce 1939 až do 60. let, kdy se „tvarování strojů a nástrojů“ vyučovalo v rámci Vysoké školy uměleckoprůmyslové, a to v gottwaldovském detašovaném pracovišti.

Pozice zmiňovaných škol a osobností, které je významně formovaly (Makovský, Kovář, Crhák) bude prezentována v mezinárodních souvislostech. Představeny budou rovněž četné obrazové materiály, mj. z archivního fondu SOkA Zlín-Klečůvka.

Better by design

Baťův institut, 15. budova továrního areálu, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín , 3. 5. 2014, 16:15–17:45 hod.

Přednášející: MgA. Jana Buch

Představeni projektu nové dětske obuvi financovaného novozélanskou vládou. Netradiční pohled na dětskou nohu a dětskou obuv.

Navštivte také další akce

Boty, které dobývají svět

Zlín, 1.–3. 5. 2014

Tajemství za skleněnou oponou

Nový Bor, 13.–15. 6. 2014

Pavučina designu

Praha, 8. 9. – 19. 10. 2014

Roztočte kola designu

Mladá Boleslav, 12.–14. 9. 2014

Mozaika grafického designu

Brno, 2.–5. 10. 2014